Επίσκεψη στην Έκθεση

Τα εγκαίνια της έκθεσης “Everything is number” θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 σε ειδική εκδήλωση κατά την έναρξη του συνεδρίου
“Creating conditions for deeper learning in Science”.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο occ2018@ea.gr.